top of page

The Crescent

banner-thecrescent.png

1. Giới thiệu The Crescent

The Crescent là blog về tin tức thủ thuật công nghệ và game là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến các xu hướng mới và cập nhật công nghệ mới nhất. Nó cung cấp thông tin về các sản phẩm mới, các thủ thuật và mẹo hay, cập nhật tin tức về các sản phẩm và các sự kiện liên quan đến lĩnh vực công nghệ và game. Nó cũng có thể bao gồm các bài viết chuyên sâu về các chủ đề cụ thể, như lập trình, thiết kế đồ họa, an toàn mạng và nhiều hơn nữa.

2. Thông tin liên hệ:

Tên: The Crescent
Website: 
Map: https://g.page/r/CYUiyrdCMA-5EBA
Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 0393728659
Email: thecrescent59@gmail.com
#thecrescent #the_crescent

3. Mạng xã hội The Crescent

https://www.facebook.com/thecrescentcom
https://twitter.com/thecrescentcom
https://myspace.com/thecrescentcom
https://thecrescentcom.tumblr.com/
https://www.pinterest.com/thecrescentcom/
https://www.instapaper.com/p/thecrescentcom
https://gab.com/thecrescentcom
https://band.us/band/88317260
https://www.scoop.it/u/the-crescent
https://ko-fi.com/thecrescentcom


Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbLuwswo-bSAw?hl=vi&gl=VN&ceid=VN:vi
Google Docs: https://docs.google.com/document/d/1rAiH-59pNpJPvCPGqOr7nYB2ZX1JpBItk-RoIhwiaag/edit?usp=sharing
Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1cx92x9hgOWis1LtusBFbLEi_e_If_oZ2QLggFICJUKU/viewform 
Google Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wM9nQxpEZbF2X-VFU01oV0Rhf2-5BPBuIHErZARSadM/edit?usp=sharing 
Google Maps: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1IMQpeBaq_rtavHYv6AnJAE1lgMVVuNU&ehbc=2E312F 
Google Drawings: https://docs.google.com/drawings/d/1GqrR6HwwhTjbwT_6l0ONtrZw0RQymezX6wglONOid9I/edit?usp=sharing
Google Site: https://sites.google.com/view/thecrescentcom101/trang-ch%E1%BB%A7 
Google Folders: https://drive.google.com/drive/folders/1qZPbl3FRt7AyKT1HfrH0HHkJBLc_F5W8?usp=sharing 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thecrescent.thecrescent

Giờ làm việc

  • Th 2: 09:00–22:00

  • Th 3: 09:00–22:00

  • Th 4: 09:00–22:00

  • Th 5: 09:00–22:00

  • Th 6: 09:00–22:00

  • Th 7: 09:00–22:00

  • CN: 09:00–22:00

Địa chỉ The Crescent

101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0393728659

bottom of page